CECHA SPECYFICZNA

Cechą specyficzną mózgu, której nie mają komputery, cząs­tki materialne, atomy, res cogitans i duchy, jest morfologia, będąca wynikiem ewolucji. Jak już wspomniałem, poszczegól­ne poziomy owej morfologii współdziałają ze sobą, od pozio­mu atomowego po mięśnie. Złożoność i mnogość połączeń mózgowych jest zadziwiająca. Mapy, „porozumiewające się” ze sobą, działają równolegle i mają zarówno probabilistyczne, jak i precyzyjnie określone cechy. Co więcej, materia umysłu wchodzi cały czas w interakcje sama ze sobą. Dynamiczna organizacja mózgu jest strukturą „pamięciową”: zmiany, które już nastąpiły, w specyficzny sposób określają charakter następ­nych zmian. Zachowanie układu nerwowego jest do pewnego stopnia wynikiem „samoorganizacji”: aktywność mózgu pro­wadzi do działania, którego wynikiem są nowe doznania i per­cepcja, co z kolei znów prowadzi do działania. Poziomy i połą­czenia pomiędzy nimi tworzą najbardziej złożony ze znanych nam obiektów, który w dodatku podlega ciągłej zmianie.

Updated: 14 grudnia 2015 — 04:39

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przyswajanie języka © 2017 Frontier Theme