POSTĘPOWANIE WEDŁUG REGUŁ

Postępowanie według tych reguł jest wykonywaniem pew­nego rodzaju obliczeń. (Przyjmuję tu prowizoryczną definicję obliczenia: jest to przekształcanie symboli zgodnie z określoną procedurą. Szczegółowo zajmuję się tym problemem w Po- słowiu.) Zakłada się, że obliczjenia są niezależne od struktury i sposobu rozwoju układu nerwowego, tak jak program komputerowy jest „niezależny” od budowy komputera (ten sam program może być bowiem wykonywany przez komputery o  różnej architekturze). Podobnie mózg (a raczej umysł) trak­tuje się jako rodzaj komputera, świat zaś ma być jak zapis na komputerowej dyskietce, uporządkowany tak, by dał się od- czytaćw postaci logicznej myśl^Dobrze zdefiniowane funkcjonalne procesy tego typu skła­dają się na reprezentacje semantyczne, co oznacza, że można jednoznacznie określić, jakiemu obiektowi w świecie odpowia­da dany symbol. W jednej ze swych skrajnych odmian teoria ta głosi, że procesy umysłowe mają formę języka myśli czy języka „umysłowego” .

Updated: 14 grudnia 2015 — 04:23

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przyswajanie języka © 2017 Frontier Theme