ZBIÓR OBSERWACJI

Standardowo używanym wyjaśnieniem jest twierdzenie, że istnieją alternatywne systemy w mózgu, które są przystosowa­ne do „obsługi” różnych sygnałów wejściowych, każdy z nich jest stały, o niezmiennej budowie, i może być włączany i wyłą­czany przez zmieniające się sygnały. Rezultaty badań pokazują jednak, że zmienność funkcjonowania map neuronowych nie jest dyskretna czy dwuwartościowa, lecz raczej ciągła i wszechobecna. W związku z tym liczba alternatywnych sys­temów musiałaby być bardzo duża. Inny zbiór obserwacji dotyczy bardzo istotnych zjawisk psychologicznych. Podają one w wątpliwość przekonanie, że powstawanie złożonych zachowań u organizmów o wysoko rozwiniętych mózgach może być wyjaśnione wyłącznie przez proces „uczenia się”. Kryzys tego przekonania uwypukla pod­stawowy problem neurofizjologii: jak to możliwe, że orga­nizm, początkowo mając do czynienia z niewielkim zbiorem „zdarzeń” czy „obiektów”, może następnie kategoryzować lub rozpoznawać nieskończoną liczbę nowych obiektów (na­wet jeśli występują w innych kontekstach) jako podobne lub identyczne z elementami początkowego zbioru?

Updated: 14 grudnia 2015 — 04:37

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przyswajanie języka © 2017 Frontier Theme